Wie zijn wij ?

Na een studie van de Vrije Universiteit Brussel over onderlinge communicatie en behoeften van jong senioren is in  navolging van de Kennisbeurs Pajottenland op 13 april 1999 de Kennisbeurs-Druivenstreek opgericht. 

Deze vereniging is pluralistisch en staat open voor alle dynamische senioren die hun huidige levensfase vol mogelijkheden zien om hun kennis en ervaring belangeloos te delen, hun creativiteit actief toe te passen en hun sociaal leven willen verrijken door onderlinge communicatie.

De doelstelling van de Kennisbeurs Druivenstreek is in de eerste plaats haar leden de mogelijkheid te geven in een ontspannen sfeer nieuwe sociale contacten te leggen (kennis maken) maar ook om hun ervaring en kennis met elkaar uit te wisselen (kennis geven, kennis nemen) vertrekkende van gemeenschappelijke interesses, niet van leeftijd.

Een waaier van diverse activiteiten waarin iedereen zijn gading kan vinden worden op werkdagen overdag georganiseerd gaande van taalconversaties, bridge (vaste activiteiten) naar musea- dorps- en stadsbezoeken, geleide natuurwandelingen en lezingen aangaande uiteenlopende onderwerpen. Deelname aan de activiteiten gebeurt op een vriendschappelijke manier. De evolutie in het ledenaantal is positief

De aansluiting van de Kennisbeurs-Druivenstreek, zowel bij de Cultuurraad als bij de Seniorenraad betekende de erkenning als volwaardige vereniging. De hele werking met de diverse activiteiten maakte dat de socio-culturele verenigingen aangesloten bij de Cultuurraad de Kennisbeurs-Druivenstreek uitkozen als winnaar van de Cultuurprijs 2007.